نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال بازار آنلاین

 نماد و نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال تنها به وب سایت هایی که هویت حقوقی آنان تایید شده باشد و دارای مجوزهای قانونی مرتبط نیز باشند اعطا می گردد.

بازار آنلاین با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده موفق به دریافت این نشان گردیده است و مشتریان می توانند با اطمینان خاطر، از خدمات آنلاین بازار بهره برند.

نشان در پایین صفحه اصلی درج گردیده

G-RJND9M0145